อังกฤษฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัว

ทางการอังกฤษสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งว่า หากใครก็ตามในประเทศอังกฤษได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสองเข็มแล้วหรือมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องกักตัวเองอีกต่อไป หากได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีผลตรวจเป็นบวกแสดงว่าได้รับเชื้อโควิด-19 เริ่มมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ส.ค.เป็นต้นไป ท่ามกลางความยินดีของเจ้าของธุรกิจกิจการห้างร้านองค์กรทั้งหลาย เพราะหลายรายกำลังขาดแคลนกำลังคนในการทำงาน เพราะผลจากข้อบังคับที่ว่าต้องกักตัว 10 วัน หากไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส และยังมีผลกับคนที่ฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนไปสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส

ขณะนี้ พบว่าเกือบ 77% แล้วของผู้บรรลุนิติภาวะในสหราชอาณาจักรได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว และกว่า 89% ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็ม

ประชาชนยังคงได้รับคำแนะนำให้ตรวจ PCR หากพบว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ และคนที่มีผลตรวจเป็นบวกแล้ว ในทางกฎหมายบังคับให้ต้องกักตัวเอง ชาติในสหราชอาณาจักร เช่น สกอตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ก็ใช้มาตรการแบบเดียวกัน