ฟิลิปปินส์กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดที่เพิ่มขึ้น

มะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรอยต่อโดยมีผู้คน 13 ล้านคนอยู่ระหว่างอ่าวมะนิลาและเทือกเขาเซียร์รามาเดร โดยเฉลี่ยแล้วผู้คนมากกว่า 70,000 คนถูกบีบลงในทุกตารางกิโลเมตรตามข้อมูลในปี 2015 สามารถรู้สึกได้ทุกที่จากเมืองการจราจรติดขัดไปคุกที่คนนอนหลับเช่นปลาซาร์ดีนในเซลล์ที่มีมากกว่า 300% ความจุ

และมันก็เป็นคนยากจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดที่สุดที่บางส่วนจะลดลงไปกินเนื้อสัตว์บุกเข้าไปจากการทิ้งขยะ ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าความยากจนบางส่วนเป็นผลโดยตรงกับอัตราการเกิดที่สูงของประเทศเนื่องจากการวิจัยพบว่าอัตราการเจริญพันธุ์ใกล้เคียงกับเด็กสองคนต่อแม่หนึ่งคนดังนั้นประชากรจึงไม่เติบโตหรือหดตัวช่วยเพิ่มการพัฒนาประเทศโดยการลดจำนวน ของคนที่เกิดมาในความยากจน ในทางกลับกันประชากรที่ถูกตัดทอนจะได้รับงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากขึ้นการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและโอกาสในชีวิตสำหรับทุกคน รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็รู้เรื่องนี้เช่นกัน ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมาได้มีการดำเนินการเพื่อลดอัตราการเจริญพันธุ์ลงพร้อมกับความสำเร็จ ดังนั้นในขณะที่ประชากรอาจเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจาก 35 ล้านคนเป็น 110 ล้านคนในวันนี้ แต่อัตรานี้ลดลงจาก 6.4 ในปี 2512 เป็น 2.75 ในปี 2563