วางแผนเลือกประกันสุขภาพ

วางแผนเลือกประกันสุขภาพ ในเวลาที่เคราะห์หามยามร้าย โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ แต่เราสามารถวางแผนเตรียมรับมือกับเรื่องร้ายๆได้ ด้วยการย้อนกลับมามองดูที่ตัวเอง แล้วดูว่า หากวันนี้ เกิด… กับเรา เราจะสามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เพียงใด การเตรียมแผนรับมือกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องไม่มองข้าม วันนี้ลองมานั่งวิเคราะห์ดูครับ ว่าเราสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนกัน

เชื่อว่าจากสถานการณ์ในช่วงนี้ เพื่อนๆ หลายคนน่าจะตระหนักถึงความสำคัญของประกันสุขภาพกันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยใช่ไหมครับ วันนี้ขออาสาพาทุกคนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสุขภาพ รวมถึง “วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพ” ตัวแรกสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคนครับ ก่อนจะซื้อ..ต้องรู้จักประกันสุขภาพแต่ละประเภทก่อน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD)

คือ แผนประกันสุขภาพที่จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาของเราในกรณีที่เราป่วยและมีความเห็นจากแพทย์ว่าต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)

คือ แผนประกันสุขภาพที่จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาของเราในกรณีที่เราเข้ารักษาและแพทย์วินิฉัยว่าไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

วางแผนเลือกประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง (ECIR)

คือ แผนประกันสุขภาพที่จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย หรือลักษณะที่เจอ จ่าย และจบปิดสัญญาเลยในกรณีที่เราเจอโรคร้ายแรงตามที่เราทำประกันไว้ครับ

ประกันอุบัติเหตุ (PA)

คือ แผนประกันสุขภาพที่จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาที่เราทำไว้ในกรณีที่เราบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประกันชดเชยรายได้

คือ แผนประกันสุขภาพที่จะจ่ายเงินให้เราในกรณีที่เราต้องนอนโรงพยาบลตามแพทย์สั่ง ไม่ว่าจะด้วยการรักษาโรคหรืออุบัติเหตุครับ