การบริโภคน้ำตาลมากเกินไปจะทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภท 2

ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยกินน้ำตาลเพิ่มประมาณ 22 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งมากกว่าปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้หญิงถึงสามเท่าและมากกว่าปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ชายมากกว่าสองเท่า ถึงแม้ว่าการบริโภคมากเกินไปนี้จะทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภท 2 และความผิดปกติอื่นๆ แต่วิธีการที่แน่นอนในการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เกิดโรคเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์ไม่ชัดเจน

น้ำตาลส่วนเกินอาจทำให้เซลล์พลังงานที่เรียกว่าไมโตคอนเดรีย มีประสิทธิภาพน้อยลง ส่งผลให้พลังงานลดลง ผลกระทบของระดับเซลล์ของการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไป และให้รูปแบบใหม่ที่สำคัญในการศึกษาเหตุการณ์การเผาผลาญเบื้องต้นที่อาจนำไปสู่การพัฒนาของโรคเบาหวาน ร่างกายต้องการน้ำตาลหรือกลูโคสเพื่อความอยู่รอด แต่อย่างที่กล่าวไว้ทุกสิ่งที่ดีในปริมาณที่พอเหมาะ เราพบว่าน้ำตาลกลูโคสในเซลล์มากเกินไป ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับปริมาณน้ำตาลที่บริโภคในอาหาร ส่งผลต่อองค์ประกอบของไขมันทั่วร่างกาย ซึ่งจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของไมโตคอนเดรีย ผลโดยรวมคือการสูญเสียการทำงานที่เหมาะสม การใช้รูปแบบใหม่ของพวกเขา Wu และเพื่อนร่วมงานของเธอได้แสดงให้เห็นว่ากลูโคสส่วนเกินช่วยลดความเข้มข้นของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) ในเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรียและทำให้ไมโตคอนเดรียมีประสิทธิภาพน้อยลง PUFAs มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของไมโตคอนเดรียและเป็นสื่อกลางในกระบวนการทางชีววิทยาอื่นๆ เช่น การอักเสบ ความดันโลหิต และการสื่อสารระดับเซลล์