การลงทุน คริปโต ท่ามกลางความไม่แน่นอน ด้วย Stable Coin และ ZipUp

การลงทุน คริปโต ท่ามกลางความไม่แน่นอน ด้วย Stable Coin และ ZipUp หลังจากผ่านเหตุการณ์การปรับฐานลงของตลาด ได้สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนส่วนใหญ่ว่าตลาดจะเข้าสู่ช่วงขาลงแล้วหรือเป็นกลับเข้าสู่ช่วงการสะสม (Accumulation) เพื่อวิ่งกลับไปทดสอบอีกครั้ง ส่งผลให้แนวโน้มตลาดนั้นไม่แน่นอน แต่ในบทความนี้เราได้ทำการรวบรวมข้อมูล On-chain ของ Stable Coin และ Defi มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการลงทุนคริปโต และลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอน

การลงทุน คริปโต ประเภท Stable Coin
จากการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตลาดอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวนและความไม่แน่นอนเป็นเหตุให้นักลงทุนส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวลกับการกลับเข้าลงทุนและต้องการหาแหล่งไว้พักเงินเพื่อรอโอกาสที่ตลาดกลับสู่สภาวะเหมาะสมแก่การลงทุน

โดยเราขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างแนวทางการลงทุนคริปโตผ่าน Stable Coin ใช้เป็นแหล่งหรือสถานที่สำหรับนำเงินหรือคริปโต ที่มีอยู่ไปแปรรูปเป็น Stable Coin ได้แก่ Dai , USDT และ USDC ไปพักเก็บเพื่อเฝ้ารอให้ตลาดกลับสู่สภาวะที่เหมาะสมเสียก่อนและยังเป็นการลดความผันผวนกับความเสี่ยงที่เกิดกับ Portfolio ของตัวนักลงทุน

อ้างอิงจากข้อมูลของ Glassnode (ภาพด้านลง) สามารถบ่งบอกได้ว่า Stable Coin นั้นมีพัฒนาการตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงช่วงพฤษภาคม ปี 2021 ในปัจจุบัน สามารถเก็บรักษามูลค่าให้คงที่และมีความผันผวนต่ำได้อย่างดี ถึงแม้ยามเกิดสภาวะผันผวนรุนแรงฉับพลันของตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่สามรถส่งกระทบรุนแรงต่อมูลค่าของ Stable Coin โดยยังรักษามูลค่าใกล้เคียงกับ 1 US Dollar ได้

นอกจากนี้เรายังสามารถนำ Stable Coin เหล่านั้นสามารถไปต่อยอดสร้างผลตอบแทนในขณะที่เฝ้ารอจังหวะตลาดกลับมาดีอีกครั้ง โดยเราขออนุญาตนำเสนอช่องทางเลือกในการนำฝากเพื่อสร้างผลตอบแทนผ่านโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า ZipUp ของ Zipmex เพราะคุณสามารถนำ Stable Coin ที่มูลค่าคงที่เป็นต่อยอดสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้ไม่มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการฝากและระยะเวลากำหนดฝาก/ถอน ส่งผลให้ ZipUp เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนในการลงทุน

ZipUp คืออะไร
เป็นบริการที่เปิดให้นักลงทุนมีบัญชีกับ Zipmex เข้าร่วมได้โดยการถือคริปโต หรือ Stable Coin ตามรายการที่รองรับบน ZipUp เพื่อรับผลตอบแทน ซึ่งสำหรับ Stable Coin นั้นสามารถให้ผลตอบแทนสูงสุดราว 10.5% ต่อปี **หมายเหตุอัตราของผลตอบแทนสามารถมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามนโยบายของทาง Zipmex**

การลงทุนคริปโต ในกลุ่มของ Decentralized Finance
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Defi token ต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวลดลงตามตลาดส่งผลราคาของ Defi token ลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นโอกาสของนักลงทุนที่ให้ความสนใน Defi ที่มีระบบ Protocol ทางการเงินในรูปแบบน่าสนใจและสามารถสร้างผลตอบแทนด้วยตนเอง ในรูปแบบค่าธรรมเนียมของการแลกเปลี่ยน ,ค่า Incentive ,ค่า Debt Fee จากกระบวนการวาง Collateral เป็นต้น

เข้าสู่ตัว protocol เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆในการดำเนินงาน ซึ่งแตกต่างจากบริษัทในโลกความเป็นจริง

ลงทุนคริปโต
อ้างอิงข้อมูลของทางทีมวิจัยของ Galaxy Digital (สถานบันการเงินผู้ชำนาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล) ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลผลตอบแทนรายปีของ Defi ต่างๆ (สีน้ำเงินเข้ม) แล้วมาทำการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของบริษัทมหาชนสายเทคโนโลยี (สีขาว) บ่งชี้ว่าความสามารถในการสร้างรายได้ของ Defi นั้นไม่แพ้กันเลยเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชน

โดยเราสามารถเข้าไปทำการศึกษากลุ่ม Defi ที่อ้างอิงจากภาพเพื่อพิจารณาแนวโน้มของการสร้างผลตอบแทนในอนาคตเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าไปลงทุน Defi token ว่า ณ ช่วงที่ราคาปรับลงมานั้นมีความคุ้มค่าและสมควรแก่การลงทุนตามความเห็นของนักลงทุนแต่ละบุคคลแล้วหรือยัง จากตัวอย่างของมุมมองราคาของ Token เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ระบบ Protocol นั้นสามารถสร้างได้

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอ้างอิงจาก Dune Analytics ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มระบบของ Defi ประเภท Lending Protocol สามารถรองรับสภาวะผันผวนสูงของตลาดได้ เพราะจากกรณีเหตุการณ์ตลาดผันผวนส่งผลกระทบต่อราคาคริปโต ที่ถูกใช้เป็นหลักประกันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน

ทำให้ระบบ Protocol ต้องทำการปรับสมดุลของคู่เหรียญที่ใช้ประกันด้วยการขายออกไปหรือเรียกว่ากระบวนการ Liquidations แบบอัตโนมัติ อิงจากภาพด้านล่างชี้ว่าตัว AAVE Protocol สามารถรักษาสมดุลของกระบวนการ Liquidations ได้อย่างดี โดยมีปริมาณ 114 และ 121 (เส้นสีแดง) ที่ไม่ห่างกันมากจากเหตุการณ์การปรับลดลงอย่างรวดเร็วของตลาด ณ วันที่ 19 กับ 23 พฤษภาคม 2021 และเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติระบบ Protocol นั้นสามารถทำการปรับเข้าสมดุลเดิมในระยะเวลาไม่นาน

และตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นข้อมูลของทาง Parsec Finance (ภาพด้านล่าง) แสดงให้เห็นเกี่ยวของสามารถในการบริหารแบบอัตโนมัติของระบบ AAVE กับ Compound Protocol ในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Interest rate) ของการปล่อยกู้ (Supply) กับ การกู้ยืม (Borrow) ของ USDC ให้สมดุลตามสภาวะผันผวนของตลาดระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะของ Compound (เส้นสีเขียว) ถึงแม้ว่าทาง AAVE (เส้นสีม่วง) จะมีเบี่ยงเบนสูงขึ้นไปถึง 14 % ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2021 แต่หลังจากผ่านไประบบ Protocol ใช้ระยะเวลาไม่นานก็สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยกลับมาจุดที่เหมาะสมเหมือนกับของ Compound ซึ่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบเนื่องข้อมูลอ้างอิงข้างต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษามูลค่าของกลุ่ม Stable coin อาจเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้ระบบปรับอัตราดอกเบี้ยของ USDC ได้ง่ายขึ้นกว่าเพราะมีมูลค่าคงที่ และที่สำคัญด้วยปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้นักลงทุนที่ทำการปล่อยกู้/ยืมไม่ได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนั้นเอง