ความเชื่อมโยงระหว่าง ADHD และภาวะสมองเสื่อม

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีส่วนสนับสนุนทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่าง ADHD และภาวะสมองเสื่อม ตอนนี้เราจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจกลไกพื้นฐานโรคสมาธิสั้นเป็นความผิดปกติทางพัฒนาการทางระบบประสาทที่มีลักษณะไม่ใส่ใจ หุนหันพลันแล่น และสมาธิสั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก

จำนวนการวินิจฉัย ADHD ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา ท่ามกลางการรับรู้และความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการวินิจฉัยยังค่อนข้างใหม่ มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะสมองเสื่อมในผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น ซึ่งมักมีผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน นักวิจัยต้องการที่จะเอาชนะสิ่งนี้โดยตรวจสอบว่าคนรุ่นเก่าที่เป็นโรคสมาธิสั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมในระดับใด การศึกษานี้ศึกษาผู้คนมากกว่า 2 ล้านคนโดยในจำนวนนี้ประมาณ 3.2 เปอร์เซ็นต์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้น นักวิจัยได้เชื่อมโยงบุคคลเหล่านี้กับญาติทางสายเลือดกว่าห้าล้านคน ซึ่งรวมถึงพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ลุงและน้าอา และได้สอบสวนว่าญาติเหล่านี้พัฒนาภาวะสมองเสื่อมได้มากน้อยเพียงใด ผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมสูงกว่าผู้ปกครองที่ไม่มีสมาธิสั้นถึง 34 เปอร์เซ็นต์ ความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด สูงขึ้น 55% ในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้น บุคคลที่มีสมาธิสั้นมีแนวโน้มที่จะมีพ่อแม่ที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มแรกมากกว่าที่เริ่มมีอาการในช่วงหลัง