จินตคณิต เรียนสนุก เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

จินตคณิต เรียนสนุก เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ในเรื่องของพัฒนาการของลูกน้อยนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะพัฒนาการวัยทารกและในช่วง 1-5 ปีแรก พ่อแม่ควรเฝ้าดูพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กเติบโตอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน หรือหากมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขได้แต่เนิ่น ๆ ดังนั้น พ่อแม่ควรทราบถึงพัฒนาการที่เหมาะสมของลูกน้อยตามช่วงวัย เรียนรู้วิธีส่งเสริมพัฒนาการ และหัดสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อคอยดูแลให้เด็กเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัย

เพื่อที่ลูกจะได้มีพัฒนาการที่ดี เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้น ในเรื่องของการเรียนรู้ ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อเด็ก เด็กในวัยเรียนแน่นอนว่าในเรื่องทักษะต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญ เด็กจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของพัฒนาการ ซึ่งทักษะที่จะส่งผลดีต่อพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญหา แน่นอนว่า ในเรื่องของการบวกเลข ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน ในเรื่องของการบวกเลข ก็มีหลายทักษะที่เด็กควรที่จะเรียนรู้ ยิ่งในเด็กวัย 3 ขวบ ก็สามารถเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือการนับเลขได้แล้ว ซึ่งทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ มีทักษะหนึ่งที่น่าสนใจและมีส่วนช่วยในเรื่องของพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะจินตคณิต ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น จะทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น

เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก เป็นการสร้างภาพของลูกคิดขึ้นในสมอง ในขณะเดียวกันนั้น สมองทั้งสองฝั่งซึ่งใช้ในการเรียนจินตคณิต จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เป็นการเตรียมสมองให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้เด็กๆ ที่เรียนจินตคณิตส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนในโรงเรียนดีขึ้นทุกวิชา เพราะในเรื่องของทักษะเบื้องต้น เมื่อเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด แน่นอนว่าจะทำให้เด็กๆมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ การเรียนจินตคณิต ถือว่าเป็นการเรียนที่ส่งผลดีต่อเด็ก สามารถพัฒนาสมองให้ด้านของความคิดความอ่านได้อย่างดีเลยทีเดียว

นอกจากนี้ การเริ่มเรียนจินตคณิตเบื้องต้น สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เพราะเด็กในวัยนี้หากได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดเลขแบบจินตภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถฝึกฝนต่อเนื่องในระดับสูงซึ่งมีความเข้มข้นในการกระตุ้นสมองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงวัย 7 – 12 ปี จะทำให้สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญการคำนวณแบบจินตคณิตได้ แต่ทั้งนี้สมาธิคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกฝน และควบคุมจิตใจ ให้แน่วแน่อยู่กับการจินตนาการได้ สำหรับการเรียนจินตคณิตนั้น มีด้วยกันหลายระดับ ซึ่งการเรียนจินตคณิตของเด็กๆ ทุกคน จำเป็นต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับแรกเสมอ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเรียนรู้ต่อไปในระดับอื่นๆ ได้เลย

สำหรับการเรียนรู้ทั่วไปนั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนให้ครบทุกระดับ เนื่องจากสมองของเด็ก จะถูกกระตุ้นตั้งแต่การเรียนรู้ในระดับแรกอยู่แล้ว เพียงแต่ความเข้มข้นจะเพิ่มมากขึ้นในระดับต่อๆ ไปนั่นเอง ทั้งนี้ การเรียนทักษะจินตคณิตแนะนำให้เรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป เพื่อให้เด็กได้มีการเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องบอกว่า การเรียนจินตคณิต เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านสมองให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจินตคณิต เป็นการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและขวานั้นจะมีการทำงานและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน เป้าหมายของเราเพื่อกระตุ้นการใช้สมองทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การใช้สมองทั้งสองซีกของเด็กนั้นจึงเป็นศักยภาพที่แท้จริง แต่เราจะกระตุ้นการใช้สมองสองซีกพร้อม ๆ กันได้อย่างไรการเรียนจินตคณิตโดยใช้นิ้วมือเป็นวิธีทาง หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการใช้สมองสองซีกในเวลาเดียวกันได้นั่นเอง ซึ่งต้องบอกว่าการเรียนจินตคณิตส่งผลดีต่อเด็กอย่างแน่นอน

นอกจากนี้การเรียนจิตคณิตยังช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็ก ทำให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้การเรียนจินตคณิต นอกจากจะเป็นการเรียนที่สามารถพัฒนาทางด้านสมองได้แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กสนุกไปกับการเรียนได้อีกด้วย สำหรับข้อดีในการเรียนจินตคณิตนั้น ก็คือสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของการจำของเด็ก เพิ่มการจดจำทั้งด้านการคำนวนที่ดีขึ้น ทำให้มีความมั่นใจในเรื่องการทำคณิตศาสตร์มากขึ้นไปจนถึงความสามารถในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ การเรียนจินตคณิตจะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดคณิตคิดเร็วและฝึกให้เด็กมีการคิดโดยอัตโนมัติ ทั้งยังช่วยเพิ่มการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มการฝึกสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็สามารถจดจ่อกับสิ่งที่เรียนรู้ข้างหน้าและส่งผลให้สามารถฟังและอ่านเร็วขึ้นได้ ซึ่งต้องบอกว่า ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก เป็นอย่างมาก พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่ส่งเสริมลูกให้เรียนจินตคณิต เพื่อที่จะพัฒนาในด้านของสมองและความจำของลูกน้อย เพื่อให้เด็กได้มีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น ถือว่าพื้นฐานของการมีความรู้และการศึกษาที่ดีเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดสนใจพาบุตรหลานเข้าหลักสูตรการเรียนจินคณิตก็สามารถพาบุตรหลานเข้ามาสมัครเรียนได้ที่ สถาบัน CMA ประเทศไทย ทางเรามีหลักสูตรจินตคณิตที่จะช่วยสอนและฝึกให้เด็กได้เข้าใจในกระบวนการคิด เพื่อที่จะได้เรียนหนังสืออย่างมีปะสิทธิภาพ