มะกันเชื่อพม่ายื้อเวลารั้งอำนาจ กลุ่มอาเซียนเดินหน้ากดดัน

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อ กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ เมื่อ 2 ส.ค.ว่า แผนของรัฐบาลทหารเมียนมาที่จะจัดการเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีก 2 ปีนั้น ชี้ให้เห็นว่าเหล่าผู้นำกองทัพต้องการยื้อเวลา และอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้นานขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ประเทศกลุ่มอาเซียนต้องเดินหน้ากดดัน ยึดหลักตามเงื่อนไขฉันทามติ 5 ข้อที่เมียนมาก็ร่วมลงนามด้วยเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คำพูดดังกล่าวเผยก่อนที่จะมีการประชุมออนไลน์ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างสหรัฐฯ โดยนายแอนโธนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กับสมาชิกกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศรวมเมียนมา

นอกจากนี้ แหล่งข่าวคนดังกล่าว ยังคาดว่านายบลิงเคนจะเสนอว่า สหรัฐฯ จะยังคงสนับสนุนอาเซียนในการรับมือโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก อีกทั้งในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีน ทั้งในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ฮ่องกงและทิเบต ขณะเดียวกัน นายบลิงเคนก็จะเข้าร่วมประชุมออนไลน์ในสัปดาห์นี้ ทั้งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกกลาง การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ARF) และกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ (MUSP)