ยาที่กำหนดเป้าหมายช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในมะเร็งไต

สารยับยั้งด่านภูมิคุ้มกันร่วมกับยายับยั้งไคเนสเป้าหมายมีความสำคัญในการรักษาบรรทัดแรกของผู้ป่วยมะเร็งไตขั้นสูง สารยับยั้งไคเนสในช่องปากที่กำหนดเป้าหมายโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของหลอดเลือดที่ส่งเนื้องอก สารยับยั้งด่านที่ได้รับจากการให้ยาที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันโจมตี ยาที่ใช้เปรียบเทียบคือยา sunitinib ซึ่งเป็นตัวยับยั้งที่มุ่งเป้าไปที่ไคเนสหลายตัว

และได้รับการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยมะเร็งไตขั้นสูงเหล่านี้ ซึ่งมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกมาตรฐานของการดูแลในขณะนี้รวมถึงการรักษาด้วยสารยับยั้งด่านภูมิคุ้มกัน ไม่ว่าจะเป็นการรวมกันของสารยับยั้งจุดตรวจสองตัวหรือตัวยับยั้งจุดตรวจบวกกับตัวยับยั้งไคเนส การผสมผสานเหล่านี้ได้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไตขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับยา sunitinib แต่มีอัตราการรอดชีวิตโดยรวมอีกต่อไป แต่ยังมีชีวิตรอดที่ปราศจากความก้าวหน้าอีกต่อไปซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โรคจะแย่ลงและอัตราการตอบสนองที่สูงขึ้น นอกจาก lenvatinib ร่วมกับ pembrolizumab แล้ว การทดลองทางคลินิกยังได้ทดสอบการรวมกันของ lenvatinib และ everolimus ซึ่งได้รับการรับรองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไตขั้นสูงที่โรคดำเนินไปหลังการรักษาด้วย Sunitinib