“ไข้เด็งกี” คร่าชีวิตคนอินเดียมากกว่า 100 รายภายในสองสัปดาห์

สำนักงานสาธารณสุขแห่งรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ทางเหนือของอินเดีย รายงานว่า นับตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย.ปีนี้ มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่จากไข้เด็งกีแล้ว “มากกว่า 100 ราย” พบมากที่สุดในเขตไฟโรซาบาด มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 58 ราย

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) ระบุว่า ไข้เลือดออกเด็งกีซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อเดียวกัน ที่มียุงลายเสือเป็นพาหะ คร่าชีวิตประชากรโลกมากถึงปีละ 50-100 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น หรือกึ่งเขตร้อน เริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดข้อ มีไข้ และมีผื่นแดงตามร่างกายคล้ายผื่นโรคหัด แต่หากปล่อยให้อาการรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และความดันโลหิตต่ำจนช็อกและเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ อินเดียรายงานสถิติอย่างเป็นทางการของผู้เสียชีวิตจากไข้เด็งกีไว้ที่อย่างน้อย 56 ราย เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่รัฐอุตตรประเทศเคยรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้เด็งกีไว้ที่อย่างน้อย 42 ราย เมื่อปี 2559